Eylül 2018 tarihinde olağan mali genel kurulunda eczacılarımızın talebi üzerine yatan hasta reçetelerini üst limitli olarak belirlemiştik.

Süreci kısaca hatırlayacak olursak o dönem Fırat Üniversitesi hastanesi yönetimi özel bir depoyla anlaşarak ilaç teminini gerçekleştirmekteydi,5000 TL olan yatan hasta reçeteleri sırası 3-4 hafta da dolmaktaydı eczacılarımız için ciddi bir emek ve zaman kaybına neden olmaktaydı.

Bugün gelinen süreçte Fırat üniversitesi Başhekimliğiyle yapılan görüşme neticesinde Ocak 2019 dan dan itibaren özel depolardan ilaç teminin kesildiğini, yeni anlaşma yapmayacaklarını, aylık çıkan yatan hasta reçetesinin ise 40.000 TL civarına ulaştığını Fırat Üniversitesi Hastanesi bölgesindeki eczanelerimizin yatan hasta kotalarını doldurduklarını ve hastaların mağdur olduklarını dile getirerek yeniden eski sisteme geçmek istediklerini bildirdiler.
Sadece Fırat Üniversitesi hastanesinden çıkan yatan hasta reçetelerini 5000 TL limitli sıralı dağıtım sistemine geçilmesine karar verilmiştir.2002 yılında yapılan listenin 1. Sırasından başlanarak devam edilecektir. Daha önce sıradan çeşitli sebeplerle çıkan meslektaşlarımızın yeniden dilekçe vermesi halinde listedeki eski yerlerine dönmeleri sağlanacaktır. Liste aşağıda yer almaktadır.
Diğer hastanelerde düzenlenen reçeteler için 1000 TL olarak belirlediğimiz üst limitli yatan hasta sırası aynen devam edecektir.
Cezaevinde uyguladığımız gibi Eczacılarımız reçeteleri Eczacı odamızdan teslim alacak ve hazırladığı ilaçları Eczacı odamıza teslim edecektir.