BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01.08.2018 tarih ve 5591 sayılı yazımız,

İlgi yazımız ile bölgenizde bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenlemeden yararlanacak
eczacı sayısının belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talep edilmişti.
Konu hakkında Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerin
incelenmesi sonucunda, Eczacı Bilgi Sistemine kayıtlı çalışmayan eczacı sayısının, bedelli
askerlik uygulamasından yararlanacak olan eczacılarımız için ihtiyaç duyulacak mesul müdür
sayısını karşıladığı görülmüştür.
Buna rağmen, bedelli askerlik uygulamasından yararlanacak üyelerinizin mesul müdür
ihtiyacının, bölgenizdeki çalışmayan eczacılarca karşılanamaması durumunda, Odanız tarafından
Birliğimize yapılacak başvuru doğrultusunda, bu ihtiyacın diğer Odalarımızdan karşılanması
Birliğimiz tarafından koordine edilecektir.
Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.