Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler, eczacıların yıllardır yerli ilaç üretiminin ulusal sağlık politikasının temel sacayaklarından birini teşkil ettiğini ifade ederek, eşdeğer ilaçların bilimsel, güvenli ve ekonomik olduğunu söyledi.

Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ulaş Güler, Eczacıların yıllardır yerli ilaç üretiminin ulusal sağlık politikasının temel sacayaklarından birini teşkil ettiğini ifade ederek, eşdeğer ilaçların bilimsel, güvenli ve ekonomik olduğunu söyledi. Mehmet Ulaş Güler, “Son 15 yılda Türkiye’de ithal ilaç-yerli ilaç dengesinin ithal ilaçlar lehine bozulduğunu görmekteyiz. 2002’de Türkiye’de ilaç pazarının değersel büyüklüğü yüzde 66 yerli ilaç lehine iken 2016’da bu oran yüzde 42’lere kadar gerilemiş, ilaç tüketiminin yüzde 57-58’i değer bazında ithal ilaçtan karşılanır hale gelmiştir. Kutu bazında 2002’de imal ilaçların oranı yüzde 77, 2008’de yüzde 79 iken, 2009’dan sonra sürekli olarak gerileyerek yüzde 74’lere düşmüştür. Bu süreçte eşdeğer ilaca dikkat çekmek gerekir. Eşdeğer ilaç bilimseldir, güvenlidir, ekonomiktir. Halkımız eczacısının danışmanlığında gönül rahatlığıyla eşdeğer ilaç kullanabilir. Bu sağlık açısından hiçbir sıkıntı yaratmayacağı gibi ulusal kaynakların da korunmasını sağlayacaktır.” diye konuştu.

Eczacılık Fakültelerinin Sayısı Hızlı Bir Şekilde Yükseldi

Türkiye’de 2000’li yıllar boyunca Eczacılık Fakültelerinin sayısı hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten Güler: “1970’lerden 2000’lerin başına 7-8 Eczacılık Fakültesi varken bugün 37 Eczacılık fakültesi vardır. 2001-2002 döneminde 4 Bin civarında eczacılık öğrencisi, 700 civarında mezun varken bugün öğrenci sayısı 10 binlere, mezun sayısı 1400’lere ulaşmıştır. 6197 sayılı kanunda 2012 yılında yapılan değişiklikle serbest eczane sayısına nüfusa bağlı kriterler getirildikten sonra eczacı istihdamı için yeni alanların açılması şart olmuştur. Gerek kamuda ve hastanelerde gerek ilaç üretiminde eczacıların istihdam alanlarının genişlemesi gerekmektedir.” dedi. Eczacıların halk sağlığını merkeze alan bir perspektifte çalıştığını belirten Güler, “14 Mayıs 2017 ülkemizin modern-bilimsel eczacılığın kuruluşunun 178. Yılı. Tarihi ilaçla başlayan, kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak Türkiye’de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 mayısında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden buyana yaklaşık iki yüzyıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifte, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Bu bağlamda üstünde önemle durulması gereken bazı hususlara dikkat çekmek isterim.” dedi.

İnternetten Satılan Ürünlere Dikkat

Türkiye’de bitkisel ürün, gıda takviyesi, takviye edici gıda, gıda destek maddesi adı altında pek çok ürün satıldığına dikkat çeken Güler: “Bu ürünler eczacılık yahut sağlık ile ilgisi olmayan kişiler tarafından değişik hastalıklara karşı tavsiye edilmekte ve ilaç olarak satılmaktadır. Bu vesile ile takviye edici gıda yahut gıda takviyesi adı altında eczane dışında ve internet üzerinden satılan ürünler ile ilgili halkımızı uyarmak isteriz. Zayıflama hayaliyle kullanılan ve tamamen bitkisel denilen ürünlerin ne gibi felaketlere yol açtığı, insan canına mal olduğunu hepimiz gördük. İnternet üzerinden ilaç ve diğer sağlık ürünlerinin satışı, halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. İnternetten satılan ilaçların ne olduğunun belli olmadığı halkımız tarafından bilinmeli ve ilaç sadece eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Şunu da mutlulukla söyleyebilirim ki bu yıl sadece sosyal güvenlik kurumu ile Türk Eczacıların arasında gerçekleştirilen protokol revizyonu ile medikal malzemelerde halkımız tarafından eczanelerden tıpkı ilaç alınır gibi temin edilebilecektir. Halkımız hasta bezi, korse bandaj ve bu gibi malzemelere, ilaca ulaşabildikleri gibi kolaylıkla eczanelerinden ulaşabilecekler ve eczanelerden ilaçla aynı sistemle teinin edebileceklerdir.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak: eczacidergisi.com
Bağlantı: http://eczacidergisi.com.tr/esdeger-ilac-bilimseldir-guvenlidir-ekonomiktir/