Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün hasta alt bezi geri ödeme kriterleri arasında yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanı listesi aşağıda bilgilerinize sunulur.