Eczacının Şirket Ortaklığı

Eczane Sahip ve Mesul Müdürünün Şirket Ortaklığı ve Müdürlüğü

 

Eczacıların başka bir şirket kurabilmesine ya da bir şirkete ortak olabilmesine ilişkin pek çok soru gelmektedir. Hatta son zamanlarda yeni Ticaret Yasasının yürürlüğe girmesi ile eczanenin tek kişilik şirket olup olmayacağı da en sık sorulan sorulardan biri olarak yerini almıştır.

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un aşağıdaki 19. maddesi, eczacılara bizzat ticaret yapmayı yasakladığı gibi eczacı, başka bir iş de yapamaz. Eczane sahibi olan eczacının yapabileceği işler, öğretmenlik ve seçimle elde edilen vazifelerdir. Bu kural, sadece eczane sahibi olan eczacıları kapsamaktadır.

 

“Madde 19 - Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemeyeceği ve mesleki dışında bizzat ticaret yapamayacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez.”

 

Bu yasak sebebiyle, eczacıların eczane dışındaki ticari hayatlarına ilişkin kurallar şu şekildedir:

 • Herhangi bir adi şirket kuramaz ya da adi şirket ortağı olamazlar.
 • Sermaye şirketlerinde ise, 
  • Kurucu olamazlar
  • Yönetim kurulu üyesi olamazlar
  • İmza yetkilisi olamazlar
  • Limited şirketlerde müdür olamazlar
  • Sadece “pay sahibi” olabilirler.

Bu kuralların açıklaması, yukarıda anılan 19. maddedir. Adi şirket kurmak veya başka bir şirketin müdürü, yöneticisi ya da imza yetkilisi olmak, o şirketle fiilen ilgilenmeyi gerektirir. Fakat 6197 sayılı Kanun, eczacıya eczanesinin başında olma ve başka bir işle ilgilenmeme yükümlülüğü getirmiştir.

 

Yeni Ticaret Kanunu, tek kişilik limited şirket kurma imkanı getirmiştir. Fakat bu imkan, eczacılar bakımından kullanılamayacaktır. Tek kişilik şirket, o tek kişinin şirketin hem kurucusu, hem yöneticisi, hem de imza yetkilisi olmasını ifade eder. Fakat eczacılar, şirketlerde bu yetkilere sahip olmamakta, sadece pay sahibi olabilmektedirler. Yani, eczacıların tek kişilik şirket kurmaları, Ticaret Kanunu değişmiş olsa dahi, Eczacılık Kanunu’na göre mümkün değildir.

 

6197 Sayılı yasanın md.1/2fk. uyarınca “eczane açmak ve işletmek için eczacı olmak şarttır.” Bir eczaneyi ancak Eczacılık Fakültesi mezunu olan eczacı açar ve bu eczacı adına eczane ruhsatı düzenlenir.Bu nedenle bir eczanenin tek kişilik veya çok ortaklı bir şirket olması da mümkün değildir.

 

Eczacılarımızın bilgilerine sunarız.

 

Sağlık Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili olarak hala güncelliğini koruyan 22.9.1998 tarihli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı için tıklayınız.

23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası