Mevzuatlar

Türk Eczacılar Birliği

 • Türk Eczacılar Birliği Kanunu
 • Türk Eczacılar Birliği Yönetmeliği
 • Türk Eczacılar Birliği Deontoloji Tüzüğü

Eczacılar ve Eczane Hizmetleri

 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu
 • Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler

Ecza Ticarethaneleri ve Depolar

 • Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanilan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun
 • Zehirli Maddelerin Ecza Ticarethanelerinde Sureti Muhafazasi Ve
 • Ecza Depolari Ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında
 • İlâçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi D

Kozmetik

 • Kozmetik Kanun
 • Kozmetik Yönetmeliği

Tüketici ve Hastalar

 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • Tüketici Konseyi Yönetmeliği
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği
 • 23.2.1995 Tarih Ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında K

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar

 • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkındaki 21 Mayıs 1928 Tari
 • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümle
 • Beşeri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği

Diğer

 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme
 • Türk Kodeksi Hakkında Kanun
 • Farmasötik Ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler İle Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi Ve Toplatılması

23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası