Poşet Beyannamesi uygulamasında 15 Şubat 2019 tarihinde verilmesi gereken Ocak 2019 Dönemi Poşet Beyannamesi ile 15 Mart 2019 tarihinde verilmesi gereken Şubat 2019 Dönemi Poşet Beyannamesi Mart 2019 Poşet Beyannamesi verme tarihi olan 15 Nisan 2019 tarihine kadar uzatıldı. Ocak ve Şubat 2019 Poşet Beyannamesi ödeme tarihi ise 30 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

İlk uygulama dönemi olduğu dikkate alınarak ertelendiği belirtilen Poşet Beyannamesi konusunda Poşet Ücretlerinde başlamak üzere gerek Beyanname verecek kişi, gerekse Beyan yöntemi oldukça tartışıldı.

15 Şubat 2019 tarihinde verilecek Poşet Beyannamesinin sıkıntalara yol açacağını belirten Yontan Poşet Beyannamesindeki sıkıntılara acil olarak çözüm bulunması gerektiğini belitmişti.

Aşağıda Bulunan Madde Ve Gerekçesi İle Ocak-Şubat Mart Dönemlerinin Gerı Kazanım Katkı Payı (Poset Beyanı) Beyanları 15 Nisan’da Alınması Ve 30 Nisan’da Odenmesı Yapılması Seklınde değişikliğe gidildi.

GEÇİCİ MADDE 1 – 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 15 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.

GEREKÇE- 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile geri kazanım katılım paylarının beyan edildikleri ayda ödenmesi esası getirilmiştir. Bu kapsamda, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de değişikliğe uyumlu hale getirilmesi ve ilk uygulama dönemi olduğu dikkate alınarak; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayına ilişkin beyanların Mart ayına ilişkin beyanın yapılacağı 15 Nisan 2019 tarihine kadar, ödemelerin ise Mart ayına ilişkin ödemenin yapılacağı 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilmesine imkân sağlanması amaçlanmıştır.