Bilindiği üzere; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girmiştir.7143 sayılı Kanunun uygulama usul ve esasları ise 26/05/2018 tarihli ve 30432 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Konuya ilişkin Detaylara,aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Genel Yapılandırma Başlıkları

Eczane Stok Kayıtlarını Cezasız ve Faizsiz Düzeltme İmkanıyla Alakalı Bilgilendirme